Undervisningsmateriale

Lærebog: Patologi 2. udgave (ISBN: 978-87-7749-618-9)

Supplerende materiale, f.eks. artikler "uploades" under kurset.