Kursusmateriale

 Forelæsningsnoter

 Vil løbende blive opdateret efter endt forelæsninger.

 

1. Intro 

2. Ikke-neoplastiske vækstforsyrrelser

3. Inflammation 

4. Patoanatomiske metoder

5. - 7. Neoplasi 1-3

8. GIT patologi

9. - 10. Kresløbssystemet / Hæmodynamiske sygdomstilstande

11. Molekylærpatologisk undersøgelse i colorectal cancer KRAS, NRAS, BRAF, MMR

12.-13. Generel mikroskopi, colon og MMR Virtuel mikroskopi

Følgende virtuelle præparater skal forberedes før undervisning: Præparater 14, 15, 28 (herunder 58-64), 88-92, 93-97, 98-101. I skal have kigget på dem kortvarigt. Så kommer I til at arbejde videre med dem under undervisning, evt. i små grupper.

14. Immunhistokemi

14a. Cancer Unknown Primary

15.-16. Forelæsninger (HOLDUNDERVISNING)  Anvendt immunhistokemi og virtuel mikroskopi

Bilag 1 og 2: IHC cases 1-4 (virtuelle præparater 32-76)

021019: Diagnoser - Cases 1-4

17. - 18. Mammapatologi

19. Molekylærpatologisk undersøgelse i Mamma cancer PAM50 ig BRCA

20. - 21. Lungepatologi - nonneoplastisk - neoplastisk

22. Molekylærpatologisk analyse af lungecancer

Forberedelse til Molekylærpatologisk analyse af lungecancer “Detection of NTRK Fusions...." Solomon & Hechtman, Cancer Res 79:13: 3163-3168, 2019

23. - 24. Centralnervesystemets patologi

25. Molekylærpatologiske analyser, Centralnervesystemet

26. + 27. Hudpatologi

28. + 29. Cervix – HPV og screening

Forberedelse: Artikel 1 (der skal kun fokuseres på afsnit 1-5) og Artikel 2.

30. Opsamling

31. Spørgetime