Virtual microscopy

Præparat 1 IMG
iPad / html5

70-årig mand, som nu indlægges med symptomer på koronarokklusion. Har 2 gange tidligere været indlagt for samme.


Præparat 2 IMG
iPad / html5

68-årig mand, der pludselig får stærke retrosternale smerter med udstråling til venstre arm. Ingen effekt af nitroglycerin. Bliver chokeret og dør.


Præparat 3 IMG
iPad / html5

40-årig mand, som det sidste års tid har udviklet tiltagende funktionsdyspnø, nu også hyppige tilfælde af pludseligt indsættende natlig dyspnø.


Præparat 4 IMG
iPad / html5

69-årig mand med tidligere myokardieinfarkt. Død i forløbet af reinfarkt.


Præparat 5 IMG
iPad / html5

60-årig kvinde opereret for carcinoma recti. 4 dage efter operationen sting i venstre side af thorax og let blodigt ekspektorat.


Præparat 6 IMG
iPad / html5

Sektionspræparat: 80-årig immobiliseret patient sløjet af de sidste uger.


Præparat 7 IMG
iPad / html5

Sektionspræparat: Fra yngre mand, pludselig syg, højfebril med hoste, smerter ved vejrtrækning og ekspektoration, ca. 1 uges varighed.


Præparat 8 IMG
iPad / html5

19-årig mand med langvarige, periodevise blodige diarreer.


Præparat 9 IMG
iPad / html5

80-årig kvinde med subfebrilia. Biopsi fra a. temporalis.


Præparat 10 IMG
iPad / html5

65-årig mand i cancerkemoterapi. Død med svære lungesymptomer.


Præparat 11 IMG
iPad / html5

57-årig mand, kronisk alkoholist. Død af subdural blødning. Ved sektion påvises desuden stor, gul, butrandet lever.


Præparat 12 IMG
iPad / html5

72-årig mand med sygehistorie, der omfatter tilfælde af pollakisuri, dysuri og nykturi. Indlægges efter tilfælde med urinretention.


Præparat 13 IMG
iPad / html5

Udskrab fra 47-årig kvinde med metroragi.


Præparat 14 IMG
iPad / html5

Slimhindeprominens i colon hos 67-årig kvinde opereret for rectumcancer.


Præparat 15 IMG
iPad / html5

70-årig mand med flere tilfælde af frisk blod i afføringen. Ved endoskopisk undersøgelse af patientens tyk- og endetarm er fjernet denne polyp i colon sigmoideum.


Præparat 16 IMG
iPad / html5

Operationspræparat fra 61-årig kvinde, der gennem mange år har haft vekslende diare og obstipation. Den seneste tid subileus tilfælde.


Præparat 17 IMG
iPad / html5

55-årig mand med hæmaturi i nogle måneder. Transuretralt resektat fra blæren.


Præparat 18 IMG
iPad / html5

Operationspræparat: 64-årig mand med recidiverende cystitissymptomer og af og til hæmaturi.


Præparat 19 IMG
iPad / html5

Sektionspræparat: 80-årig mand indlægges efter patologisk fraktur - dør af udbredte bronkopneumonier.


Præparat 20 IMG
iPad / html5

Operationspræparat af mamma fra 38-årig kvinde.


Præparat 21 IMG
iPad / html5

Operationspræparat fra mamma hos 58-årig kvinde.


Præparat 22 IMG
iPad / html5

38-årig kvinde med tyngdefornemmelse i nedre abdomen. Hysterektomi.


Præparat 23 IMG
iPad / html5

44-årig kvinde med stor tumor i lille bækken. Hysterektomi.


Præparat 24 IMG
iPad / html5

69-årig mand med blød hævelse svarende til skulder.


Præparat 25 IMG
iPad / html5

Malignt melanom (HE)


Præparat 26 IMG
iPad / html5

Malignt melanom (Melan-A)


Præparat 27 IMG
iPad / html5

Planocellulært carcinom (musetumor) (Pimonidazol).


Præparat 28 IMG
iPad / html5

65-årig mand med diarré og obstipation, samt blod i afføring. Der findes en obstruerende læsion i colon sigmoideum, som fjernes ved radikal sigmoidektomi. Patologisk undersøgelse viser et adenocarcinom (billede).

For immunfarvninger se præp. 58-64


Præparat 29 IMG
iPad / html5

Hodgkin lymfom (HE).


Præparat 30 IMG
iPad / html5

Invasivt duktalt carcinom i mamma (HE).


Præparat 31 IMG
iPad / html5

Planocellulært carcinom i tonsil (HE).


Præparat 32 IMG
iPad / html5

En 57-årig mand, der har haft et uønsket vægttab på 25 kg i løbet af det sidste halve år. Nu hæshed den sidste måned. Der findes inmobil stemmebånd. CT-skanningen viser multiple forstørrede lymfeknuder supraklavikulært på højre side af halsen. Finnålsaspirat fra lymfeknuden uegnet, hvorfor lymfeknuden eksstirperes.


Præparat 33 IMG
iPad / html5

En 42-årig kvinde med ændret psyke og styringsbesvær. CT-skanningen af hjernen viser rumopfyldende læsion i højre hjernehalvdel. Ingen kliniske symptomer i øvrigt. Under fuld anæstesi foretages biopsi fra læsionen i højre hjernehalvdel.


Præparat 34 IMG
iPad / html5

En 66-årig kvinde indlagt med ukarakteristiske mavesmerter og obstipationstendens. Ultralydskanning af abdomen viser multiple rundinfiltrater i leveren.


Præparat 35 IMG
iPad / html5

En 72-årig kvinde indlægges efter faldtraume. Røntgen undersøgelse viser højresidig femurfraktur. Ved operation indsættes hofteprotese og det fjernede knoglevæv sendes til undersøgelse på Patologisk Institut.


Præparat 36 IMG
iPad / html5
Case 1 Anti-KL1

Præparat 37 IMG
iPad / html5
Case 1 Anti-CD45.

Præparat 38 IMG
iPad / html5
Case 1 Anti-S-100

Præparat 39 IMG
iPad / html5
Case 1 Anti-Vimentin

Præparat 40 IMG
iPad / html5
Case 1 Anti-CK7

Præparat 41 IMG
iPad / html5
Case 1 Anti-CK20

Præparat 42 IMG
iPad / html5
Case 1 Anti-CD56

Præparat 43 IMG
iPad / html5
Case 1 Anti-CK5/6

Præparat 44 IMG
iPad / html5
Case 1 Anti-Ki67

Præparat 45 IMG
iPad / html5
Case 1 Anti-TTF1.

Præparat 46 IMG
iPad / html5
Case 1 Anti-Calretinin

Præparat 47 IMG
iPad / html5
Case 2 Anti-AE1 / AE3

Præparat 48 IMG
iPad / html5
Case 2 Anti-CD45

Præparat 49 IMG
iPad / html5
Case 2 Anti-S-100

Præparat 50 IMG
iPad / html5
Case 2 Anti-Vimentin

Præparat 51 IMG
iPad / html5
Case 2 Anti-CK7

Præparat 52 IMG
iPad / html5
Case 2 Anti-CK20

Præparat 53 IMG
iPad / html5
Case 2 Anti-Melan-A (DAB).

Præparat 54 IMG
iPad / html5
Case 2 Anti-Melan-A (AP).

Præparat 55 IMG
iPad / html5
Case 2 Anti-MITF

Præparat 56 IMG
iPad / html5
Case 2 Anti-MSA

Præparat 57 IMG
iPad / html5
Case 2 Anti-GFAP.

Præparat 58 IMG
iPad / html5

IHC Anti-AE1 / AE3


Præparat 59 IMG
iPad / html5

IHC Anti-CD45


Præparat 60 IMG
iPad / html5

IHC  Anti-S-100


Præparat 61 IMG
iPad / html5

IHC Anti-Vimentin


Præparat 62 IMG
iPad / html5

IHC Anti-CK7


Præparat 63 IMG
iPad / html5

IHC Anti-CK20


Præparat 64 IMG
iPad / html5

IHC Billedet er lånt af NordiQC: www.nordiqc.org Anti-CDX-2


Præparat 65 IMG
iPad / html5
Case 3 Anti-CEA (M)

Præparat 66 IMG
iPad / html5
Case 3 Anti-WTI

Præparat 67 IMG
iPad / html5
Case 3 Anti-ER

Præparat 68 IMG
iPad / html5
Case 3 Anti-CA125

Præparat 69 IMG
iPad / html5
Case 3 Anti-HEP1

Præparat 70 IMG
iPad / html5
Case 4 Anti-AE1/3

Præparat 71 IMG
iPad / html5
Case 4 Anti-CD45

Præparat 72 IMG
iPad / html5
Case 4 Anti-CK7/19

Præparat 73 IMG
iPad / html5
Case 4 Anti-ER

Præparat 74 IMG
iPad / html5
Case 4 Anti-Mammaglobin

Præparat 75 IMG
iPad / html5
Case 4 Anti-E-Cadherin

Præparat 76 IMG
iPad / html5
Case 4 Anti-GCDFP-15

Præparat 77 IMG
iPad / html5
Sentinel node (Melan-A) trin 1.

Præparat 78 IMG
iPad / html5
Sentinel node (s-100) trin 2.

Præparat 79 IMG
iPad / html5
Sentinel node (Melan-A) trin 3.

Præparat 80 IMG
iPad / html5
Melanocytær læsion A HE

Præparat 81 IMG
iPad / html5
Melanocytærlæsion A Melan-A

Præparat 82 IMG
iPad / html5
Melanocytærlæsion A Ki67

Præparat 83 IMG
iPad / html5
Melanocytærlæsion A Ki67 / Melan-A

Præparat 84 IMG
iPad / html5
Melanocytærlæsion B HE

Præparat 85 IMG
iPad / html5
Melanocytærlæsion B Melan-A

Præparat 86 IMG
iPad / html5
Melanocytærlæsion B Ki67

Præparat 87 IMG
iPad / html5
Melanocytærlæsion B Ki67 / Melan-A

Præparat 88 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 5)

49-årig CRC screening patient. Flere biopsier fra en stenoserende tumor i colon sigmoideum. HE-farvning.


Præparat 89 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 5)

IHC-MLH1


Præparat 90 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 5)

IHC-MSH2


Præparat 91 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 5)

IHC-MSH6


Præparat 92 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 5)

IHC-PMS2


Præparat 93 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 6)

75-årig kvinde – arvelig CRC, obs. pro (henvist fra Klinisk genetisk afdeling). Operereret for adenocarcinoma i caecum.

HE-farvning


Præparat 94 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 6)

IHC-MLH1

 


Præparat 95 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 6)

IHC-MSH2


Præparat 96 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 6)

IHC-MSH6

 


Præparat 97 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 6)

IHC-PMS2


Præparat 98 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 7)

56-årig kvinde operereret for adenocarcinoma i colon transversum. 

IHC-MLH1


Præparat 99 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 7)

IHC-MSH2


Præparat 100 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 7)

IHC-MSH6


Præparat 101 IMG
iPad / html5

Undersøgelse for mismatch repair defekt (Case 7)

IHC-PMS2


Præparat 102 IMG
iPad / html5

Cervixdysplasi

40-årig kvinde. Histologisk snit fra cervix uteri. 

Vævsstykke med overgang fra normalt pladeepitel til et pladeepitel med hypercellularitet, forstørrede hyperkromatiske kerner, tab af polaritet og mitoser op i den midterste tredjedel. Stedvis kan forandringerne følges ned i de underliggende kryptstrukturer (normale krypter har enradet cylinderepitel).